Hỗn hợp nhà ở cao tầng, dịch vụ thương mai và văn phòng tại lô đất NO2 KĐT mới Hạ Đình

– Địa điểm: Lô đất NO2 – KĐT mới Hạ Đình – quận Thanh Xuân – Hà Nội.
– Chủ đầu tư:

Hợp doanh giữa Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC vàCông ty CP Xây dựng

lắp máy điện nước Hà Nội Haweico.
– Quy mô:

Dự án gồm 01 công trình 25 tầng và 02 công trình 19 tầng có quy mô:

– Tổng diện tích khu đất: 14.863m2.
– Vốn đầu tư (tỷ đồng): 800.000.000.000 đồng
– Diện tích xây dựng: 4.150m2
– Công năng: Công trình có chức năng hỗn hợp chung cư cao tầng, văn phòng và dịch vụ thương mại.

Hỗn hợp nhà ở cao tầng, dịch vụ thương mai và văn phòng tại lô đất NO2 KĐT mới Hạ Đình