Khu đô thị mới Trung Yên

– Địa điểm: Quận Cầu Giấy – Hà Nội
– Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị Udic
– Quy mô:
Tổng diện tích khu đất: 37,05ha.
– Vốn đầu tư (tỷ đồng): 282.000.000.000 đồng
– Công năng: Là khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ, có đầy đủ các công trình xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đạt các tiêu chuẩn về môi trường, điều kiện sống của một đô thị hiện đại.

Khu đô thị mới Trung Yên