Kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp CN3

Cụm công nghiệp đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và Thành phố; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và huyện Sóc Sơn phát triển sản xuât, kinh doanh ổn định, lâu dài, nâng cao hiệu qủa sử dụng đất, tạo điều kiện giải quyết lao động làm việc tại địa phương. thuộc Cụm Công nghiệp tập trung Sóc Sơn tãi xã Mai Đình và xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn.

Kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp CN3

– Địa điểm: Xã Mai Đình, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
– Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị Udic
– Quy mô:
– Tổng diện tích lập dự án: 125ha.
– Vốn đầu tư (tỷ đồng): 1.156.000.000.000 đồng
– Diện tích xây dựng: – Đất công trình hành chính, dịch vụ: 37.480m2.
– Đất xây dựng nhà máy xí nghiệp: 469.280m2.
– Đất cây xanh tập trung: 78.750m2.
– Đất khu hạ tầng kỹ thuật: 41.170m2.
– Đất đường nội bộ cụm công nghiệp: 155.270m2.
– Đất đường thành phố, khu vực: 181.700m2.
– Đất cây xanh cách ly, cây xanh kết hợp hạ tầng kỹ thuật và bãi đỗ xe khu vực: 57.660m2.
– Đất cây xanh khu vực và hồ điều hòa: 225.710m2.
– Đất công trình tôn giáo, tín ngưỡng: 1.570m2.
– Công năng:

Cụm công nghiệp đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và Thành phố; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và huyện Sóc Sơn phát triển sản xuât, kinh doanh ổn định, lâu dài, nâng cao hiệu qủa sử dụng đất, tạo điều kiện giải quyết lao động làm việc tại địa phương. thuộc Cụm Công nghiệp tập trung Sóc Sơn tãi xã Mai Đình và xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn.